คู่มือแบบประเมินคัดกรองผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย

วันที่: 16 มกราคม 2566 หมวดหมู่: หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรสาธารณสุข สำหรับการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปราะบาง ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ดู/ดาวน์โหลด: 101


ดาวน์โหลด : 202301161330193317.pdf