แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening)
18 ม.ค. 2566
10
2
ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องจ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
18 ม.ค. 2566
8
3
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 พ.ย. 2565
50
4
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 ต.ค. 2565
47
5
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
10 ต.ค. 2565
31
6
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 ธ.ค. 2564
292
7
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ต.ค. 2564
243
8
เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 มิ.ย. 2564
267
9
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
17 พ.ย. 2563
334
10
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
27 ต.ค. 2563
377
11
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ต.ค. 2563
348
12
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 พ.ย. 2562
406
13
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
10 ต.ค. 2562
365
14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ต.ค. 2561
365
15
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
2 ต.ค. 2561
330
16
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 ต.ค. 2561
342