รายงานใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
4 ม.ค. 2566
16
2
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
2 ธ.ค. 2565
31
3
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
29 พ.ย. 2565
40
4
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565
3 ต.ค. 2565
65
5
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
1 ก.ย. 2565
77
6
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
4 ส.ค. 2565
80
7
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
1 ก.ค. 2565
106
8
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
1 มิ.ย. 2565
114
9
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
9 พ.ค. 2565
125
10
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
5 เม.ย. 2565
128
11
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1 มี.ค. 2565
136
12
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
1 ก.พ. 2565
147
13
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
4 ม.ค. 2565
158
14
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
15 ธ.ค. 2564
176
15
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
5 ต.ค. 2564
238
16
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
2 ก.ย. 2564
215
17
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
3 ส.ค. 2564
232
18
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
30 มิ.ย. 2564
243
19
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1 มิ.ย. 2564
229
20
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
3 พ.ค. 2564
245
21
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
19 เม.ย. 2564
266
22
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 มี.ค. 2564
287
23
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
3 ก.พ. 2564
306
24
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
3 ม.ค. 2564
303