ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแบนเนอร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต พร้อมติดตั้ง
23 ม.ค. 2566
11
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 10 Professional 64 bit)
20 ม.ค. 2566
4
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ
20 ม.ค. 2566
1
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน
15 ธ.ค. 2565
26
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง 1 วัน
21 พ.ย. 2565
46
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ
21 พ.ย. 2565
29
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft 365 จำนวน 54 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2565
67
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน
1 พ.ย. 2565
66
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
27 ต.ค. 2565
71
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)
12 ต.ค. 2565
75
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening)
29 ส.ค. 2565
75
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโปสเตอร์เป้าหมายของการป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565
80
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
22 ส.ค. 2565
81
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565
74
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดูแลจิตใจในสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบถุงแคร์ใจ
18 ส.ค. 2565
84
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง 2 วัน
18 ส.ค. 2565
74
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน
18 ส.ค. 2565
83
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน 1 วัน
18 ส.ค. 2565
81
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดูแลจิตใจในสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบถุงแคร์ใจ
10 ส.ค. 2565
78
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวอลเปเปอร์ภายในห้องปฏิบัติงานของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
9 ส.ค. 2565
85
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
8 ส.ค. 2565
76
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer
5 ส.ค. 2565
84
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
5 ส.ค. 2565
83
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD Projector เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและประเมินผลคู่มือแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
20 ก.ค. 2565
97
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง ๕๒๓๙ นนทบุรี
20 ก.ค. 2565
94
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
10 มิ.ย. 2565
121
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อหลักสูตรการจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ในรูปแบบวิดีโอ
9 มิ.ย. 2565
107
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องระบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2 มิ.ย. 2565
115
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสัญลักษณ์ I AM KIDDEE กรมสุขภาพจิต ในรูปแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา
2 มิ.ย. 2565
126
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโรลอัพเครื่องมือประเมินสุขภาพ และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น Mental Health Check In Application
2 มิ.ย. 2565
121
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมประขุม และคณะทำงาน จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 จากสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ถึงโรงแรมริมปาว ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
27 เม.ย. 2565
120
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโรลอัพ กรมสุขภาพจิตกับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต จำนวน 3 ชุด
26 เม.ย. 2565
163
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ และความรุนแรงในสังคม (Social Listening)
26 เม.ย. 2565
195
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมประขุม และคณะทำงาน จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมชูชัยบุรี ถนนเลียบนที ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
26 เม.ย. 2565
127
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาผลิตและเผยแพร่ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์
7 เม.ย. 2565
136
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
21 มี.ค. 2565
152
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
10 มี.ค. 2565
138
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพฉบับแพทย์ และสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
17 ก.พ. 2565
161
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 1 วัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
14 ก.พ. 2565
155
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี
4 ก.พ. 2565
161
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hard Disk จำนวน 6 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2565
216
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม www.medcannabis.go.th
19 ม.ค. 2565
200
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักสูตรออนไลน์เรื่องแนวทางการใช้ Clinical Global Impression (CGI) ในรูปแบบวิดีโอ
14 ม.ค. 2565
167
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ
11 ม.ค. 2565
177
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
10 ม.ค. 2565
173
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเก้าอี้และโซฟา จำนวน 1 งาน
10 ม.ค. 2565
180
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
23 ธ.ค. 2564
171
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564
21 ธ.ค. 2564
194
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 2 วัน
16 ธ.ค. 2564
165
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
16 ธ.ค. 2564
194
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ (Mind6) และแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (Mind7) บนรถเอกชนร่วมบริการ
5 พ.ย. 2564
274
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 คน
11 ต.ค. 2564
262
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใช้บริการระบบ E-learning จำนวน 1 ระบบ
28 ก.ย. 2564
257
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบ​ ELearning​ จำนวน​ 1​ ระบบ
28 ก.ย. 2564
198
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 6 บาน
6 ก.ย. 2564
239
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Conference ขนาดเล็ก จำนวน 5 ตัว
24 ส.ค. 2564
222
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250 รีม
11 ส.ค. 2564
251
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ญาติและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 ส.ค. 2564
223
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดสื่อการดูแลสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ
10 ส.ค. 2564
264
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
9 ส.ค. 2564
237
61
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการดำเนินงานบำบัดรักษา ส่งต่อและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดแบบบูรณาการ จำนวน 1 รายการ
6 ส.ค. 2564
244
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโรลอัพการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 5 ชุด
6 ส.ค. 2564
240
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนามฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และคู่มือเยี่ยวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก COVID-19
5 ส.ค. 2564
269
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
3 ส.ค. 2564
221
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) และการบันทึกรหัสผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
27 ก.ค. 2564
272
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 2 งาน
23 ก.ค. 2564
248
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ฺและสุขภาพ จำนวน 1 งาน
22 ก.ค. 2564
266
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวช สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
22 ก.ค. 2564
258
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตคู่มือแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ฉบับทดลองใช้)
22 ก.ค. 2564
254
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ และสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกณ์
13 ก.ค. 2564
274
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ (ฉบับแพทย์) ในรูปแบบวิดีโอ
6 ก.ค. 2564
285
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานวิกฤตสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 งาน
25 มิ.ย. 2564
224
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรม Microsoft Office 365
22 มิ.ย. 2564
311
74
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานวิกฤตสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 งาน
16 มิ.ย. 2564
266
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องโปรแกรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อการให้การดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือก (LGBT)
11 มิ.ย. 2564
297
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบ E-learning จำนวน 1 ระบบ
10 มิ.ย. 2564
329
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด/ล้างเครื่องปรับอากาศ
8 มิ.ย. 2564
294
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
27 พ.ค. 2564
261
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ (Social Listening)
24 พ.ค. 2564
290
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดกล่องกำลังใจ
19 พ.ค. 2564
243
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
17 พ.ค. 2564
323
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์
14 พ.ค. 2564
253
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในรูปแบบวิดีโอ
13 พ.ค. 2564
252
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี
25 มี.ค. 2564
302
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
17 มี.ค. 2564
444
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564
2 มี.ค. 2564
273
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคสคีย์บอร์ด สำหรับคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จำนวน 10 อัน
1 มี.ค. 2564
282
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ
24 ก.พ. 2564
259
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อชุดหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ฉบับทดลองใช้
25 ม.ค. 2564
245
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด/ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
7 ม.ค. 2564
267
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
25 ธ.ค. 2563
298
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563
3 ธ.ค. 2563
279
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 7 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี ถึง โรงแรมรอดีน่า บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
3 ธ.ค. 2563
397
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
2 ธ.ค. 2563
359
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
2 ธ.ค. 2563
301
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563
25 พ.ย. 2563
311
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 6 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี ถึง โรงแรมหิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 พ.ย. 2563
278
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
25 พ.ย. 2563
295
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
23 พ.ย. 2563
287
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
17 พ.ย. 2563
275
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 7 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 จากกรมสุขภาพจิต-โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก - กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี
16 พ.ย. 2563
400
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563
11 พ.ย. 2563
315
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
2 พ.ย. 2563
300
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี
1 ก.ย. 2563
266
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
31 ส.ค. 2563
271
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโปสเตอร์ 2 รายการ
27 ส.ค. 2563
266
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาหนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care)
27 ส.ค. 2563
294
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ
19 ส.ค. 2563
267
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Asswssment and Team) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
19 ส.ค. 2563
279
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่ง ผู้บริหาร ผู้ติดตาม วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 4 คัน 3 วัน ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมฮอลิดย์ อินน์ สวีต ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
10 ส.ค. 2563
289
111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
10 ส.ค. 2563
338
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานและจัดสถานที่การประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT : New Normal ERA”
7 ส.ค. 2563
246
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี
7 ส.ค. 2563
265
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิกฤตสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ในรูปแบบเสื้อ
7 ส.ค. 2563
343
115
ประกาศผู้ชนะกำารเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
7 ส.ค. 2563
262
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาภาพพลิกโปรแกรมลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย
6 ส.ค. 2563
323
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง
6 ส.ค. 2563
254
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
5 ส.ค. 2563
269
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
29 ก.ค. 2563
251
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
24 ก.ค. 2563
212
121
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563
23 ก.ค. 2563
246
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
10 ก.ค. 2563
287
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแอพพลิเคชั่น Mind7 (แบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง)
3 ก.ค. 2563
385
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟ สาย LAN CAT6 และสายโทรศัพท์
25 มิ.ย. 2563
245
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแอพพลิเคชั่น Mind6 (แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ)
11 มิ.ย. 2563
281
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นสำนักงานกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต
10 มิ.ย. 2563
270
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสาร แบบกระดาษลูกฟูก
1 มิ.ย. 2563
267
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
28 พ.ค. 2563
315
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการจัดตั้งคลินิกการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต
28 พ.ค. 2563
296
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด/ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
21 พ.ค. 2563
205
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
15 พ.ค. 2563
214
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาแบบสังเกตอาการด้านจิตใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสำเนาแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
14 พ.ค. 2563
279
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือแนวทางการฟื้นฟูจิตใตจสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 C4)
12 พ.ค. 2563
235
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ
5 พ.ค. 2563
248
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือ/แผ่นพับแนวทางการเฝ้าระวัง ส่งต่อและดูแลติดตามต่อเนื่องผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต สำหรับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 3 รายการ
5 พ.ค. 2563
208
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดพิมพ์คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
28 เม.ย. 2563
251
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย์ และสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
20 เม.ย. 2563
221
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น
27 ก.พ. 2563
240
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
19 ก.พ. 2563
254
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชออนไลน์
14 ก.พ. 2563
228
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง
13 ก.พ. 2563
225
142
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./ญาติ/ผู้ดูแล/แกนนำชุมชน/เครือข่ายสุขภาพ
12 ก.พ. 2563
221
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าLCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
31 ม.ค. 2563
295
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา เช่าห้องประชุม ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
30 ม.ค. 2563
338
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คัน 3 วัน ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง คอสตาวิลเลจ บางเสร่ จังหวัดชลบุรี
29 ม.ค. 2563
307
146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10,000 แผ่น เพื่อใช้ในการประชุม
29 ม.ค. 2563
272
147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
27 ม.ค. 2563
337
148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องโปรแกรม/Intervention การบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
8 ม.ค. 2563
262
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
16 ธ.ค. 2562
243
150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
20 ส.ค. 2562
220
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562
233
152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
29 มี.ค. 2562
233
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ในวันที่ 4-5 เมษายน 2562
29 มี.ค. 2562
215
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ในวันที่ 1-3 เมษายน 2562
18 มี.ค. 2562
249
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
14 มี.ค. 2562
272
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
8 มี.ค. 2562
219
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
25 ก.พ. 2562
229
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
21 ก.พ. 2562
278
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส เคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
18 ก.พ. 2562
274
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
18 ก.พ. 2562
269
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 2562
287
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 2562
272
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up ขนาด 80x200 ซม. จำนวน 2 ชุด
1 ก.พ. 2562
281
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
29 ม.ค. 2562
238
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คัน 1 วัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 จากโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอศิรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ม.ค. 2562
261
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2562
254
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาแผ่นพับแอพพลิเคชั่นโรคจิต (Mind 6 และ Mind7)
9 ม.ค. 2562
321
168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector สำหรับใช้ในการประชุม
4 ม.ค. 2562
216
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คัน 1 วัน ในวันที่ 17 มกราคม 2562 จากโรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท - ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย - โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท
4 ม.ค. 2562
293
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี
17 ธ.ค. 2561
235
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
17 ธ.ค. 2561
209
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561
12 ธ.ค. 2561
203
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
6 ธ.ค. 2561
214
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561
21 พ.ย. 2561
224
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
16 พ.ย. 2561
207
176
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
15 พ.ย. 2561
242
177
ประกาศราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
15 พ.ย. 2561
287
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561
12 พ.ย. 2561
268
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คัน 3 วัน ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 จากกรมสุขภาพจิต ถึง เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
9 พ.ย. 2561
213
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team) ฉบับปรับปรุง
6 พ.ย. 2561
314
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน (วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561)
6 พ.ย. 2561
237
182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องแนวทางการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท (Relapse Prevention in Schizophrenia patients)
6 พ.ย. 2561
311