ประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
2 ธ.ค. 2563
2
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
2 ธ.ค. 2563
3
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563
25 พ.ย. 2563
3
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 6 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี ถึง โรงแรมหิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 พ.ย. 2563
2
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
25 พ.ย. 2563
0
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
23 พ.ย. 2563
5
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
17 พ.ย. 2563
5
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 7 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 จากกรมสุขภาพจิต-โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก - กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี
16 พ.ย. 2563
6
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563
11 พ.ย. 2563
6
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
2 พ.ย. 2563
9
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี
1 ก.ย. 2563
18
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
31 ส.ค. 2563
21
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโปสเตอร์ 2 รายการ
27 ส.ค. 2563
21
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาหนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care)
27 ส.ค. 2563
20
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ
19 ส.ค. 2563
21
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Asswssment and Team) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
19 ส.ค. 2563
18
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่ง ผู้บริหาร ผู้ติดตาม วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 4 คัน 3 วัน ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมฮอลิดย์ อินน์ สวีต ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
10 ส.ค. 2563
20
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
10 ส.ค. 2563
23
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานและจัดสถานที่การประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT : New Normal ERA”
7 ส.ค. 2563
19
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี
7 ส.ค. 2563
17
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิกฤตสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ในรูปแบบเสื้อ
7 ส.ค. 2563
22
22
ประกาศผู้ชนะกำารเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
7 ส.ค. 2563
19
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาภาพพลิกโปรแกรมลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย
6 ส.ค. 2563
36
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง
6 ส.ค. 2563
19
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
5 ส.ค. 2563
20
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
29 ก.ค. 2563
18
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
24 ก.ค. 2563
22
28
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563
23 ก.ค. 2563
20
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
10 ก.ค. 2563
25
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแอพพลิเคชั่น Mind7 (แบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง)
3 ก.ค. 2563
20
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟ สาย LAN CAT6 และสายโทรศัพท์
25 มิ.ย. 2563
25
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแอพพลิเคชั่น Mind6 (แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ)
11 มิ.ย. 2563
21
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นสำนักงานกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต
10 มิ.ย. 2563
26
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสาร แบบกระดาษลูกฟูก
1 มิ.ย. 2563
31
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
28 พ.ค. 2563
26
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการจัดตั้งคลินิกการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต
28 พ.ค. 2563
43
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด/ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
21 พ.ค. 2563
28
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
15 พ.ค. 2563
26
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาแบบสังเกตอาการด้านจิตใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสำเนาแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
14 พ.ค. 2563
25
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือแนวทางการฟื้นฟูจิตใตจสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 C4)
12 พ.ค. 2563
25
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ
5 พ.ค. 2563
58
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือ/แผ่นพับแนวทางการเฝ้าระวัง ส่งต่อและดูแลติดตามต่อเนื่องผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต สำหรับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 3 รายการ
5 พ.ค. 2563
28
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดพิมพ์คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
28 เม.ย. 2563
47
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย์ และสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
20 เม.ย. 2563
36
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น
27 ก.พ. 2563
37
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
19 ก.พ. 2563
28
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชออนไลน์
14 ก.พ. 2563
56
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง
13 ก.พ. 2563
33
49
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./ญาติ/ผู้ดูแล/แกนนำชุมชน/เครือข่ายสุขภาพ
12 ก.พ. 2563
28
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าLCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
31 ม.ค. 2563
94
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา เช่าห้องประชุม ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
30 ม.ค. 2563
88
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คัน 3 วัน ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง คอสตาวิลเลจ บางเสร่ จังหวัดชลบุรี
29 ม.ค. 2563
80
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10,000 แผ่น เพื่อใช้ในการประชุม
29 ม.ค. 2563
73
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
27 ม.ค. 2563
88
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องโปรแกรม/Intervention การบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
8 ม.ค. 2563
55
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
16 ธ.ค. 2562
53
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
20 ส.ค. 2562
29
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562
29
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
29 มี.ค. 2562
34
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ในวันที่ 4-5 เมษายน 2562
29 มี.ค. 2562
32
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ในวันที่ 1-3 เมษายน 2562
18 มี.ค. 2562
31
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
14 มี.ค. 2562
58
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
8 มี.ค. 2562
33
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
25 ก.พ. 2562
37
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
21 ก.พ. 2562
61
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส เคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
18 ก.พ. 2562
45
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
18 ก.พ. 2562
73
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 2562
29
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 2562
61
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up ขนาด 80x200 ซม. จำนวน 2 ชุด
1 ก.พ. 2562
60
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
29 ม.ค. 2562
33
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คัน 1 วัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 จากโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอศิรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ม.ค. 2562
40
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2562
37
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาแผ่นพับแอพพลิเคชั่นโรคจิต (Mind 6 และ Mind7)
9 ม.ค. 2562
37
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector สำหรับใช้ในการประชุม
4 ม.ค. 2562
33
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คัน 1 วัน ในวันที่ 17 มกราคม 2562 จากโรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท - ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย - โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท
4 ม.ค. 2562
35
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี
17 ธ.ค. 2561
33
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
17 ธ.ค. 2561
27
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561
12 ธ.ค. 2561
33
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
6 ธ.ค. 2561
32
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561
21 พ.ย. 2561
33
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
16 พ.ย. 2561
30
83
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
15 พ.ย. 2561
41
84
ประกาศราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
15 พ.ย. 2561
68
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561
12 พ.ย. 2561
54
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คัน 3 วัน ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 จากกรมสุขภาพจิต ถึง เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
9 พ.ย. 2561
29
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team) ฉบับปรับปรุง
6 พ.ย. 2561
94
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน (วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561)
6 พ.ย. 2561
48
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องแนวทางการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท (Relapse Prevention in Schizophrenia patients)
6 พ.ย. 2561
37