สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน(สขร.1)

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
3 ก.พ. 2564
8
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
1 ม.ค. 2564
28
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
1 ธ.ค. 2563
25
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
16 พ.ย. 2563
27
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
1 ต.ค. 2563
40
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
23 ก.ย. 2563
34
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
31 ก.ค. 2563
39
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
15 ก.ค. 2563
41
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
31 พ.ค. 2563
50
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
30 เม.ย. 2563
70
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
31 มี.ค. 2563
45
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ. 2563
73
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
31 ม.ค. 2563
62
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
31 ธ.ค. 2562
47
15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
30 พ.ย. 2562
56
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
31 ต.ค. 2562
50
17
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ต.ค. 2562
175
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
30 ก.ย. 2562
45
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
31 ส.ค. 2562
54
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. 2562
53
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
30 มิ.ย. 2562
42
22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. 2562
60
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
30 เม.ย. 2562
64
24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
30 มี.ค. 2562
43
25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. 2562
53
26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
31 ม.ค. 2562
69
27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. 2561
47
28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. 2561
57
29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
31 ต.ค. 2561
51
30
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ต.ค. 2561
44