สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน(สขร.1)

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
30 ธ.ค. 2565
13
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
30 พ.ย. 2565
22
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
31 ต.ค. 2565
25
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
30 ก.ย. 2565
69
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
31 ส.ค. 2565
69
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
31 ก.ค. 2565
94
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
30 มิ.ย. 2565
90
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
31 พ.ค. 2565
121
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
2 พ.ค. 2565
139
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
1 เม.ย. 2565
148
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
28 ก.พ. 2565
139
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
31 ม.ค. 2565
157
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
26 ม.ค. 2565
152
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
2 ธ.ค. 2564
214
15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
1 พ.ย. 2564
207
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
5 ต.ค. 2564
215
17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
3 ก.ย. 2564
237
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
1 ส.ค. 2564
247
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
12 ก.ค. 2564
241
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
1 มิ.ย. 2564
266
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
3 พ.ค. 2564
296
22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
7 เม.ย. 2564
312
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 มี.ค. 2564
323
24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
3 ก.พ. 2564
369
25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
1 ม.ค. 2564
366
26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
1 ธ.ค. 2563
337
27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
16 พ.ย. 2563
321
28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
1 ต.ค. 2563
352
29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
23 ก.ย. 2563
342
30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
31 ก.ค. 2563
390
31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
15 ก.ค. 2563
344
32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
31 พ.ค. 2563
343
33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
30 เม.ย. 2563
386
34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
31 มี.ค. 2563
311
35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
28 ก.พ. 2563
364
36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
31 ม.ค. 2563
345
37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
31 ธ.ค. 2562
343
38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
30 พ.ย. 2562
343
39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
31 ต.ค. 2562
350
40
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ต.ค. 2562
496
41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
30 ก.ย. 2562
352
42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
31 ส.ค. 2562
326
43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. 2562
329
44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
30 มิ.ย. 2562
324
45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. 2562
331
46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
30 เม.ย. 2562
388
47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
30 มี.ค. 2562
305
48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. 2562
314
49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
31 ม.ค. 2562
369
50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. 2561
338
51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. 2561
349
52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
31 ต.ค. 2561
318
53
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ต.ค. 2561
322