แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2563
12 ต.ค. 2563
9
2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 2)
17 มิ.ย. 2563
36
3
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 2563
78
4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 1)
15 เม.ย. 2563
59
5
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน
2 มี.ค. 2563
47
6
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน
2 มี.ค. 2563
45
7
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
1 ธ.ค. 2562
47
8
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนต้นปี)
1 พ.ย. 2562
56
9
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2562
30 ต.ค. 2562
127
10
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 2)
25 มิ.ย. 2562
32
11
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 2562
39
12
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนต้นปี)
28 ธ.ค. 2561
49