แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
3 ม.ค. 2564
3
2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนต้นปี)
18 ธ.ค. 2563
17
3
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2563
12 ต.ค. 2563
37
4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 2)
17 มิ.ย. 2563
56
5
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 2563
97
6
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 1)
15 เม.ย. 2563
79
7
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน
2 มี.ค. 2563
70
8
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน
2 มี.ค. 2563
64
9
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
1 ธ.ค. 2562
89
10
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนต้นปี)
1 พ.ย. 2562
76
11
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2562
30 ต.ค. 2562
149
12
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 2)
25 มิ.ย. 2562
54
13
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 2562
62
14
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนต้นปี)
28 ธ.ค. 2561
69