แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
7 ธ.ค. 2565
50
2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับครั้งที่ 2)
26 ก.ค. 2565
104
3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับครั้งที่ 1)
9 พ.ค. 2565
142
4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนต้นปี)
14 ธ.ค. 2564
249
5
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับครั้งที่ 2)
9 มิ.ย. 2564
328
6
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564
352
7
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับครั้งที่ 1)
25 ก.พ. 2564
307
8
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนต้นปี)
18 ธ.ค. 2563
383
9
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 2)
17 มิ.ย. 2563
393
10
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 2563
419
11
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 1)
15 เม.ย. 2563
383
12
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
1 ธ.ค. 2562
480
13
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนต้นปี)
1 พ.ย. 2562
425