คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 ต.ค. 2563
53
2
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน
6 ต.ค. 2563
34
3
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือน
30 เม.ย. 2563
35
4
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 ต.ค. 2562
90
5
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ต.ค. 2562
64
6
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 11 เดือน
11 ส.ค. 2562
66
7
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน
8 พ.ค. 2562
57