คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 มิ.ย. 2565
205
2
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน
29 ธ.ค. 2564
224
3
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน
5 ต.ค. 2564
192
4
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 ต.ค. 2563
434
5
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน
6 ต.ค. 2563
339
6
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือน
30 เม.ย. 2563
317
7
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 ต.ค. 2562
402
8
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ต.ค. 2562
376
9
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 11 เดือน
11 ส.ค. 2562
298
10
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน
8 พ.ค. 2562
360