ช่องทาง/สถิติ เรื่องร้องเรียน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานสรุปข้อร้องเรียนของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ในรอบ 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ก.พ. 2566
128
2
รายงานสรุปข้อร้องเรียนของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ธ.ค. 2565
226
3
แจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ธ.ค. 2565
232
4
แจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 พ.ย. 2564
443
5
สรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการ รอบ 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 ก.พ. 2564
537
6
แจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 พ.ย. 2563
559
7
รายงานสรุปข้อร้องเรียนของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 ต.ค. 2563
543
8
สรุปรายงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
13 ม.ค. 2563
566
9
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
11 ธ.ค. 2562
715