รายงานใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4 มี.ค. 2567
1
2
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน) ประจำเดือน มกราคม 2567
1 ก.พ. 2567
18
3
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน) ประจำเดือน ธันวาคม 2566
2 ม.ค. 2567
35
4
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
4 ธ.ค. 2566
34
5
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน) ประจำเดือน ตุลาคม 2566
6 พ.ย. 2566
35
6
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
6 ต.ค. 2566
45
7
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
6 ต.ค. 2566
37
8
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
6 ต.ค. 2566
42
9
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
4 ก.ค. 2566
91
10
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
1 มิ.ย. 2566
87
11
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566
1 พ.ค. 2566
93
12
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
4 เม.ย. 2566
119
13
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1 มี.ค. 2566
163
14
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
27 ก.พ. 2566
145
15
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
4 ม.ค. 2566
205
16
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
2 ธ.ค. 2565
265
17
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
29 พ.ย. 2565
246
18
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565
3 ต.ค. 2565
275
19
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
1 ก.ย. 2565
303
20
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
4 ส.ค. 2565
304
21
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
1 ก.ค. 2565
334
22
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
1 มิ.ย. 2565
374
23
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
9 พ.ค. 2565
350
24
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
5 เม.ย. 2565
360
25
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1 มี.ค. 2565
337
26
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
1 ก.พ. 2565
382
27
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
4 ม.ค. 2565
414
28
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
15 ธ.ค. 2564
425
29
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
5 ต.ค. 2564
466
30
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
2 ก.ย. 2564
420
31
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
3 ส.ค. 2564
499
32
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
30 มิ.ย. 2564
481
33
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1 มิ.ย. 2564
458
34
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
3 พ.ค. 2564
454
35
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
19 เม.ย. 2564
500
36
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 มี.ค. 2564
541
37
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
3 ก.พ. 2564
557
38
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
3 ม.ค. 2564
537