แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
28 พ.ย. 2566
96
2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับครั้งที่ 2)
6 ต.ค. 2566
56
3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับครั้งที่ 1)
18 พ.ค. 2566
110
4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
7 ธ.ค. 2565
356
5
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับครั้งที่ 2)
26 ก.ค. 2565
345
6
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับครั้งที่ 1)
9 พ.ค. 2565
389
7
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนต้นปี)
14 ธ.ค. 2564
492
8
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับครั้งที่ 2)
9 มิ.ย. 2564
555
9
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564
579
10
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับครั้งที่ 1)
25 ก.พ. 2564
529
11
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนต้นปี)
18 ธ.ค. 2563
637
12
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 2)
17 มิ.ย. 2563
632
13
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 2563
644
14
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 1)
15 เม.ย. 2563
642
15
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
1 ธ.ค. 2562
709
16
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนต้นปี)
1 พ.ย. 2562
679