ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วันที่: 6 พฤษภาคม 2564 หมวดหมู่: ข่าวสมัครงาน ดู/ดาวน์โหลด: 1580


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564


- ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา <<คลิกดาวน์โหลด<<


- ใบสมัคร <<คลิกดาวน์โหลด<<


เอกสารและหลักฐานการสมัคร สามารถสแกนเอกสารส่งมาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ID: 0813070279 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mhso1.dmh@gmail.com


ดาวน์โหลด : 2021051321176645.rar